Försäkringar

Alla gymnaster och ledare i GF Göteborgsgymnasterna är försäkrade via föreningen. Det är försäkringsmäklaren Pensum AB som hanterar Gymnastikförbundets försäkringar i Svedea. 

Gymnasterna kan ha olika försäkringar beroende på ålder och svårighetsnivå. Men alla är försäkrade genom föreningens försorg.

Försäkringen upphör att gälla för gymnasten om fakturan för tränings- och licensavgift ej betalas innan förfallodatum. 
 

Basförsäkring

Basförsäkringen är en grundförsäkring som alla gymnaster i Familje- och barngrupperna har. Om de sedan börjar tävla och träna trampett måste försäkringsskyddet höjas.

Träningsförsäkring

Försäkringen är en del av träningslicensen. Den är obligatorisk för alla gymnaster som utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap) eller överslag och kullerbytta på trampett.

Tränings- och tävlingsförsäkring

Försäkringen är en del av tävlingslicensen. Den är obligatorisk för alla gymnaster som deltar på tävling med gymnaster från annan klubb där poängbedömning sker.

Försäkringen är personlig och knuten till tävlingslicensen.

Försäkringarna gäller för all gymnastikträning samt resa till och från sådan aktivitet.

Är skadan skedd?

Har du behov av att komma i kontakt med Pensum går du in på www.pensum.se 


Under SPORT finner du Gymnastik med mer info om kontakt och skadeanmälansblankett.