Lärande gymnastik

Lärande gymnastik är en fas då utövarna lär sig att träna. Stadiet erbjuder allsidig, rolig, utmanande och utvecklande fysisk träning för alla åldrar, oavsett nivå, där den egna kroppens rörelser står i centrum. Träningen är gymnastikspecifik men vi behåller fokus på generella idrottsliga färdigheter och uppmuntrar till utövandet av flera idrotter. Gymnastens personliga utveckling står i fokus. 

Indelningar

8-9 år
Tränar 1,5 timmar i veckan. 
10-12 år
Tränar 2 timmar i veckan.
13-18 år
Tränar 2 timmar i veckan.
18 år uppåt
Tränar 2 timmar i veckan