Träna på att träna

Stadiet erbjuder allsidig, rolig, utmanande och utvecklande fysisk träning för alla åldrar, där den egna kroppens rörelser står i centrum. Vi lägger större fokus på utveckling och inlärning av svårare och mer komplexa övningar. Fysisk förberedelse (styrka, flexibilitet och uthållighet) går hand i hand med den grenspecifika träningen. Vi börjar tävla men inte med resultatet i fokus. Vi fortsätter att uppmuntra att våra gymnaster utövar flera idrotter.

Tävling

Gymnaster deltar på mindre tävlingar. Fokus ligger på att ha roligt och att träna på att visa upp sig. 

Indelningar

9-10 år
Tränar 2 timmar två gånger i veckan. 
10-13 år
Tränar 2 timmar två gånger i veckan.