Avgifter 2020/2021

Medlemsavgifter per kalenderår  (jan-dec)
100:- /medlem 
Varje medlem (även tränare) i föreningen betalar 100kr /år. Detta för att vara en aktiv medlem i föreningen samt för att få rösträtt på årsmötet.

Licensavgift per gymnastikår (sept-aug)
Gula grupper Basförsäkring 0:-
Gröna grupper Träningsförsäkring 150:-
Övriga grupper Tävlingsförsäkring 180:-

Träningsavgifter per termin
Varierar beroende på grupp mellan 800-2300kr. 
 

Kansliavgift
Nu erbjuder vi nya digitala betalningsmetoder t.ex. delbetalning. Eftersom vi är en ideell förening så är detta en kostnadseffektiv lösning som gör att vi kan minska våra ideella arbetstimmar för administration samt att vi inte behöver höja våra träningsavgifter för att finansiera ytterligare arbetskraft. 
För samtliga betalningar tillkommer en extern administrationsavgift
mellan 19 - 59 kr.

Återbetalning av medlems- och träningsavgift

Följande avgifter betalar en aktiv gymnast till vår förening:
– Licensavgift 0-180 kr/gymnastik år (sep-aug)
– Medlemsavgift 100kr/kalenderår 

– Träningsavgift beroende på antal timmar i veckan man tränar
I tillägg tas en kansliavgift ut. Denna varierar beroende på totalsumman av ovanstående tre. 

1.  Kansliavgift och licensavgift återbetalas ej.

2.  Ångrar man sig senast tre veckor efter terminsstart återfås träningsavgiften för terminens resterande träningstillfällen. Även medlemsavgiften återbetalas. Avhopp ska meddelas senast söndagen i den tredje kalenderveckan från terminsstart. Se exempel till höger.
Från och med måndagen den fjärde terminsveckan sker ingen återbetalning (undantag punkt 3).

3.  Vid avhopp pga. sjukdom eller skada innan hälften av terminen har gått återfås halva träningsavgiften. Licensavgift och kansliavgift återbetalas ej.
Vid avhopp efter halva terminen sker ingen återbetalning.


  

Exempel: 
Första träningstillfället är söndag    v. 36. Senast söndag v. 38, efter träningen, måste avhopp meddelas för att återbetalning ska ske.