Avgifter 2019/2020

Medlemsavgifter per kalenderår  (jan-dec)
100:- /medlem 
Varje medlem (även tränare) i föreningen betalar 100kr / år. Detta för att vara en aktiv medlem i föreningen samt för att få rösträtt på årsmötet.

Licensavgift per gymnastikår (sept-aug)
Gula grupper Basförsäkring 0:-
Gröna grupper Träningsförsäkring 150:-
Övriga grupper Tävlingsförsäkring 180:-

Träningsavgifter per termin
Varierar beroende på grupp mellan 800-1950kr. 
 

Kansliavgift
Nu erbjuder vi nya digitala betalningsmetoder tex. delbetalning. Eftersom vi är en ideell förening så är detta en kostnadseffektiv lösning som gör att vi  kan minska våra ideella arbetstimmar för administration samt att vi inte behöver höja våra träningsavgifter för att finansiera ytterligare arbetskraft. 
För samtliga betalningar tillkommer en extern administrationsavgift
mellan 19 - 59 kr.

Återbetalning av medlems- och träningsavgift

Följande avgifter betalar en aktiv gymnast i vår förening:
– Licensavgift 180kr/gymnastikår (sept-aug) 
– Medlemsavgift 100kr/kalenderår 
– Träningsavgift beroende på antal timmar i veckan man tränar

1.  Medlemsavgiften, kansliavgiften samt licensavgiften återbetalas ej.

2.  Ångrar man sig efter en vecka och meddelar avhopp senast dagen innan första träningen andra veckan återfås hela träningsavgiften. Efter första träningen andra veckan sker ingen återbetalning (undantag punkt 3)

3.  Vid avhopp pga. sjukdom eller skada innan hälften av terminen har gått återfås halva träningsavgiften.