Avgifter 2018/2019

Medlemsavgifter per kalenderår  
(betalas en gång per kalenderår jan-dec)
100:- /medlem 
Varje medlem (även tränare) i föreningen betalar 100kr / år. Detta för att vara en aktiv medlem i föreningen samt för att få rösträtt på årsmötet.

Licensavgift per gymnastikår (Sept-Aug)
Gula grupper Basförsäkring 0:-
Grön 1-7 Träningsförsäkring 150:-
Övriga grupper Tävlingsförsäkring 180:-
(läs mer om försäkringar här)

Träningsavgifter per termin
Första
 timman 
kostar
 800kr
 därefter
 15kr/h.

(räknat på 13 veckor på både höst- och vårterminen för Gula grupper och Grön 1-6 och 15 veckor på höst- och vårterminen för Grön 7, Blåa, Röda och Lila grupper)

BAS-grupp
En grupp du som redan går i grön eller blå grupp kan anmäla sig till den kostar 450kr/ termin.

Kansliavgift
Nu erbjuder vi nya digitala betalningsmetoder tex. delbetalning. Eftersom vi är en ideell förening så är detta en kostnadseffektiv lösning som gör att vi  kan minska våra ideella arbetstimmar för administration samt att vi inte behöver höja våra träningsavgifter för att finansiera ytterligare arbetskraft. För samtliga betalningar tillkommer en extern administrationsavgift - Kansliavgift - mellan 19 - 59 kr.

Återbetalning av medlems- och träningsavgift

Följande avgifter betalar en aktiv gymnast i vår förening:
– Licensavgift 180kr/gymnastikår (sept-aug) (gäller ej gula grupper)
– Medlemsavgift 100kr/kalenderår 
– Träningsavgift beroende på antal timmar i veckan man tränar

1.  Medlemsavgiften, kansliavgiften samt licensavgiften återbetalas ej.

2.  Ångrar man sig efter en vecka och meddelar avhopp senast dagen innan första träningen andra veckan återfås hela träningsavgiften. Efter första träningen andra veckan sker ingen återbetalning (undantag punkt 3)

3.  Vid avhopp pga. sjukdom eller skada innan hälften av terminen har gått återfås halva träningsavgiften.