Kallelse till GF Göteborgsgymnasternas årsmöte

Tid: söndagen den 24 februari kl.12.30
Plats: Lundenhallens mötesrum,
Kärralundsgatan 3, 416 56 Göteborg

Kom och påverka din gymnastikförenings arbete och verksamhet. Under mötet tar vi upp vad som är aktuellt, vad vi har gjort under året 2018, styrelse för 2019 ska väljas och vi lägger fram förslag på verksamhetsplan och budget för 2019. Kom och gör din röst hörd. Alla medlemmar är välkomna.

Röstberättigad medlem är du som ​under mötesåret fyller lägst 14 år och har betalat medlemsavgiften för 2019.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 10 februari via mailadressen gbggymnasterna_idamarie@hotmail.com.

2018 års verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut samt verksamhetsplan för 2019 kommer att återfinnas på hemsidan från den 17 februari.

OBS! Alla föreningens träningar den 24 februari fram till kl 14.45 kommer att ställas in.
 
 
                  Välkomna önskar Styrelsen