Styrelsen 2019/2020

Ordförande

Ida-Marie Molander
gbggymnasterna_idamarie@ hotmail.com

Styrelseledamot

Anders Hall

 

Vice Ordförande

Amanda Ebanks
ebanksamanda@gmail.com
 

Styrelseledamot

Anna Thunes
 

Kassör

Klas Tollbo
k.tollbo@telia.com

Styrelseledamot

Jonna Kärnbratt
jkarnbratt@gmail.com

Sekreterare

Linda Engström Condon

 

Suppleant

Elaine Limé
elaine.lime82@gmail.com

Revisorer

Julia Hafström och Lina Lövgren

Valberedning

Johanna Hägg och Malin Lööv