Styrelsen 2021/2022

Ordförande

Linda Engström Condon
lindaengstromcondon@gmail.com
 

Styrelseledamot

Anna Thunes
 

Vice Ordförande

Amanda Ebanks
ebanksamanda@gmail.com
 

Suppleant

Elaine Limé
elaine.lime82@gmail.com

Kassör

Pauline Blomqvist
 

Suppleant

Anders Hall
 

Sekreterare

Tommi Salo

 

Revisorer

Julia Hafström och Lina Lövgren

Valberedning

Matilda Danestig och Klara Boije af Gennäs