Styrelsen 2019/2020

Ordförande

Ida-Marie Molander
gbggymnasterna_idamarie@ hotmail.com

Vice Ordförande

Elaine Limé
elaine.lime82@gmail.com

Kassör

Klas Tollbo
k.tollbo@telia.com

Sekreterare

Eva-Lena Bjur
evalena.bjur@gmail.com

Styrelseledamot

Jonna Kärnbratt
jkarnbratt@gmail.com

Suppleant

Eva Enerbäck

Suppleant

Anders Hall

Revisorer

Julia Hafström och Lina Lövgren

Valberedning

Johanna Hägg och Malin Lööv