Kallelse till GF Göteborgsgymnasternas årsmöte

Tid: Måndag den 29 mars kl. 18.00
Plats: Videolänk

Nu har vi äntligen ett nytt datum för vårt årsmöte. Datumet är den 29 mars klockan 18.00 Mötet kommer att hållas digitalt via videolänk som mailas ut till våra medlemmar.

Alla medlemmar är välkomna. Röstberättigad medlem är du som ​under mötesåret fyller lägst 14 år och har betalat medlemsavgiften för 2021.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars via mailadressen idamariemolander@gmail.com

2020 års verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut samt verksamhetsplan för 2021 kommer att återfinnas på hemsidan senast den 22 mars.

 
                                        Välkomna önskar Styrelsen!