Kallelse till GF Göteborgsgymnasternas årsmöte

Tid: Tisdag den 18 augusti kl.19.15
Plats: Videolänk samt Lundenhallens mötesrum (Kärralundsgatan 3, 416 56 Göteborg)

Nu har vi äntligen ett nytt datum för vårt årsmöte. Datumet är den 18 augusti kl 19.15. Mötet kommer att hållas digitalt via videolänk som mailas ut till våra medlemmar. Kan ni inte delta via länk får ni gärna komma till Lundenhallen och delta fysiskt, men detta måste ni då anmäla senast den 16 augusti till mailadressen idamariemolander@gmail.com

Alla medlemmar är välkomna. Röstberättigad medlem är du som ​under mötesåret fyller lägst 14 år och har betalat medlemsavgiften för 2020.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 9 augusti via mailadressen idamariemolander@gmail.com

2019 års verksamhetsberättelse och årsredovisning/årsbokslut samt verksamhetsplan för 2020 kommer att återfinnas på hemsidan från den 25 juni.

 
                                        Välkomna önskar Styrelsen!