Försäkringar

Alla gymnaster och ledare i GF Göteborgsgymnasterna är försäkrade via föreningen. Det är försäkringsmäklaren Pensum AB som hanterar Gymnastikförbundets försäkringar i Svedea. 

Gymnasterna kan ha olika försäkringar beroende på ålder och svårighetsnivå. Men alla är försäkrade genom föreningens försorg.

Försäkringen upphör att gälla för gymnasten om fakturan för tränings- och licensavgift ej betalas innan förfallodatum. 
 

Är skadan skedd?

Har du behov av att komma i kontakt med Pensum går du in på www.pensum.se 


Under SPORT finner du Gymnastik med mer info om kontakt och skadeanmälansblankett.